Theatr Troed-y-rhiw

y ddrama gymraeg yn ei chadarnleoedd
welsh drama for and from the welsh-speaking heartlands

Hafan

Swyddfa Troed-Y-Rhiw
Campws Felin-Fach
Dyffryn Aeron
Ceredigion
SA48 8AF

01570 471328

 

swyddfa@theatrtroedyrhiw.com

  • Troed-y-rhiw
  • Troed-y-rhiw
  • Troed-y-rhiw
  • Troed-y-rhiw
  • Troed-y-rhiw
  • Troed-y-rhiw
  • Troed-y-rhiw

Theatr Troed-y-rhiw

CWMNI CYDWEITHREDOL TROED-Y-RHIW cyf.

Y DDRAMA GYMRAEG YN EI CHADARNLEOEDD 

 

Sefydlwyd Cwmni Cydweithredol Troed-y-Rhiw ym mis Mehefin, 2005 yn dilyn cyfres o sgyrsiau yn canolbwyntio ar botensial y ddrama Gymraeg. Cyfranodd dros 70 o bobl at y drafodaeth, y rhelyw ohonynt yn arweinwyr cymdogaethol ac enthiwsiastwyr y ddrama yn nhair sir y gorllewin. Daw enw’r cwmni o leoliad y trafodaethau hyn - festri Troed-y-Rhiw, ym mherfedd cefn gwlad Ceredigion.

 

Trwy rym brwdfrydedd yr ymateb penderfynwyd bwrw ati i ffurfio cwmni newydd cydweithredol, ac i greu partneriaeth rhwng y cwmni a chymdogaethau Cymraeg ledled Cymru.

 

Ers y cynhyrchiad cyntaf (PLAID LEISIO - comedi yn seiliedig ar helynt Plaid Cymru yng Ngheredigion yn etholiad cyffredinol 2005) mae’r cwmni wedi creu cyfartaledd o dair sioe newydd y flwyddyn gan gynnwys LINDA (GWRAIG WALDO), MEINI GWAGEDD, EISTEDDFOD  CWMFFRADACH a DRWG YN Y CAWS (y sioe a fu’n achos i ail-hoelio sylw’r Cynulliad Cenedlaethol ar broblemau’r diwydiant prosesu llaeth yn siroedd y gorllewin).

 

Ceredigion a Sir Gâr oedd cylch y daith gyntaf (mis Medi, 2005). Bellach, mae’r cwmni mewn partneraieth â dros 40 o gymdogaethau, y rhelyw ohonynt ym mroydd Cymraeg y gorllewin a’r gogledd.

 

Nod y cwmni yw porthi meddwl a dychymyg cymdogaethau Cymraeg trwy  ymddiried yng nghreadigrwydd chwaraewyr a chynulleidfaoedd yn ddi-wahan.

 

Cofrestrwyd Troed-y-Rhiw yn gwmni cydweithredol cyfyngedig yn Nhŷ’r Cwmnïau ym mis Mawrth, 2008.

 

Mae aelodaeth o’r cwmni yn gwbl agored i bawb sy’n cefnogi ei amcanion.

 

CWMNI CYDWEITHREDOL TROED-Y-RHIW cyf.

(The Troed-y-Rhiw Actors’ Co-operative)

WELSH DRAMA FOR AND FROM THE WELSH-SPEAKING HEARTLANDS

 

Cwmni Cydweithredol Troed-y-Rhiw was established in June 2005 following a series of open meetings that concentrated on the potential of Welsh-medium drama. Over 70 people took part, all community activists and drama enthusiasts living in the 3 western counties. The company takes its name from the rural location of these discussions – Troed-y-Rhiw chapel vestry, Ceredigion.

 

The enthusiasm engendered brought about the quick formation of the company and the development of a network of partnerships with Welsh-speaking communities throughout Wales.

 

Since the first production (PLAID LEISIO a satirical look at the shock outcome of the 2005 general election in Ceredigion) the company has, on average, developed 3 new productions a year. These include critically acclaimed productions (LINDA, GWRAIG WALDO and MEINI GWAGEDD) as well as DRWG YN Y CAWS, a show that kick-started political interest and action regarding the crisis-torn dairy processing industry of the west.

 

Initial touring concentrated on Ceredigion and Carmarthenshire. By now over 40 communities are in partnership, most of them in the Welsh-speaking heartlands of the west and north.

 

The company’s aim is to feed the minds and imagination of these communities by investing in the creativity of players and audiences alike.

 

Troed-y-Rhiw was registered as a limited, not-for-profit company at Company’s House, Cardiff in March, 2008.

 

Membership of the company is open to all who are in agreement with its aims.